به نام خدا

سایت حلی نیوز با هدف کسب درآمد و معرفی کسب و کار اینترنتی شما اقدام به تبلیغ در سایت خود می کند.

هزینه ی تبلیغ در سایت با توجه به تصویر به شرح زیر می باشد:

*در صفحه اصلی و تمامی مطالب سایت به مدت یکماه : ۸۵,۰۰۰ تومان*

*فقط در صفحه ی اصلی به مدت یکماه : ۶۰,۰۰۰ تومان *

*در تمامی صفحات سایت بجز صفحه اصلی به مدت یکماه: ۴۰,۰۰۰ تومان*

برای رزرو کردن بخش های تبلیغاتی با شماره ی ۰۹۹۱۲۴۷۱۵۱۳ ارتباط برقرار کنید.

تبلیغ