قرآن

آمار عددی و ارقام شگفت انگیز در قرآن

کلمه دنیا

جالب است که این کلمه در قرآن ۱۱۵ مرتبه به کار گرفته شده است. کلمه آخرت نیز به همین صورت می باشد.

کلمه یوم

این کلمه که به معنی روز می باشد، ۳۶۵ مرتبه در قرآن به کار گرفته شده است. یوم را می توان به صورت منفرد و جمع در بسیاری از آیات مشاهده کرد.

کلمه شهر

شهر نیز در زبان عربی به معنای ماه است که ۱۲ مرتبه یعنی به اندازه ماه های سال در قرآن تکرار شده است.

کلمه جلاله

در قرآن کریم کلم جلاله به شمارش ۲۶۹۹ قابل مشاهده می باشد.

کلمه سجد

این کلمه به همراه تمامی مشتقات ۳۴ دفعه در قرآن کریم به کار گرفته شده است.

کلمه ساعه

همچنین کلمه ساعه که به معنی ساعت می باشد، ۲۴ مرتبه در قرآن کریم ذکر شده است.

کلمه شیاطین

این کلمه نیز ۶۸ مرتبه شمارش شده است که تعداد فرشتگان الهی نیز به همین تعداد است.

*دیروز* را امروز بخوانید!
همچنین بخوانید

کلمه حیات

کلمات حیات و موت، ۷۱ مرتبه در قرآن به صورت مساوی به کار گرفته شده است.

کلمه علم و معرفت

علم و معرفت را به همراه مشتققات می توان به شمارش ۸۱۱ مشاهده کرد. همچنین کلمه ایمان و مشتقات نیز به همین صورت است.

کلمه ابلیس

کلمه ابلیس ۱۱ مرتبه در قرآن وجود دارد که به همین نسبت نیز ذکر های پناه بردن به سمت خدا ذکر شده است.

کلمه سماوات

این کلمه نیز در قرآن ۷ مرتبه به کار گرفته شده است.

کلمه صلاه

این کلمه نیز به همراه مشتقات ۵۱ مرتبه در قرآن به کار گرفته شده است.

کلمه وصی

وصی نیز به همراه مشتقات به تعداد امامان اطهر یعنی ۱۲ مرتبه به کار گرفته شده است.

کلمه شیعه

این نیز به همراه مشتقات ۱۲ مرتبه در قرآن ذکر شده است.

کلمه فرقه

مشتقات فرقه را نیز می توان ۷۲ مرتبه به معنی وجود ۷۲ فرقه اسلامی مشاهده کرد.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: ۱ میانگین: ۵]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک × یک =