چرا نباید کنار تلفن همراه خود به خواب برویم
۵ (۱)

اگر عادت دارید هنگام خواب، گوشی خود را زیر بالش قرار بدهید، شاید وقت آن رسیده باشد که در مورد این عادت خود تجدید نظر کنید.
اولین کاری که بعد از بیدار..

ادامه مطلب چرا نباید کنار تلفن همراه خود به خواب برویم
۵ (۱)